škola různých předmětů

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Školní řád

1.Studenti nesmí provozovat kouzla mimo školu do 17-ti let !
2.Studenti nesmí oslovovat své profesory jinah než pane/ní profesore/ko 4. Profesorové musí studenty v prostorách školy oslovovat slečno nebo pane a vykat jim!  5.O přestávkách není dovoleno provozovat kouzla 6. Od studentů se očekává, že budou plnit domácí úkoly; při jejich neplnění hrozí trest, strhávání bodů příslušné koleji aj. 7. Studenti se ve vlastním zájmu mohou účastnit soutěží, škola si však vyrazuje právo měnit datum uzávěrky soutěží bez oznámení a změny vítězů bez udání důvodu a změnu, příp. výši výhry v průběhu soutěže bez udání důvodu a oznámení. Studenti však za soutěže mohou dostat zajímavé ceny, příp. obnos.

8. Dále se od studentů očekává, že by se měli vždy dostavit do komentářů do příslušného článku (většinou na on-line hodinu) v předem určený den a čas, pokud tak neučiní hrozí trest, strhávání bodů příslušné koleji aj.
9. Student se musí dostavovat (tzn. číst) výklady z hodin.
10. Profesor má právo udílet studentům školní trest nebo srážet body za nesplněný domácí úkol.
11. Profesor každému studentovi za jeden nesplněný úkol dává jeden mínus (-), za tři mínusy je jedna pětka do klasifikace, která se počítá jako ostatní známky (záleží však na každém profesorovi, je však tato možnost klasifikace dú).
12. Soutěže smí vyhlašovat jen profesor, ale pod podmínkou, že je nějaká výhra ( i přičítání bodů koleji je výhra).
13. Profesor může srážet body studentům nebo dávat školní trest za nedostavení se na online hodinu, ale jen pokud byl čas a den vyhlášen předem (alespoň 2 dny - 48 hodin), nebo pokud se student minimálně 3 hodiny před začátkem neomluvil danému profesorovi, jinak šance zaniká.
14. Výklady hodin se ve školním roce konají u povinných předmětů jednou za týden, u nepovinných předmětů jednou za 10 dní. O prázdninách se povinné předměty konají jednou za 10 dní a nepovinné jednou za 14 dní, pokud se vůbec bude o prázdninách vyučovat. Pokud se profesor omluví 1 den před dnem konání hodiny (do20.00), hodina se může ze závažných důvodů přesunout na jindy. Avšak tyto časy nemusí být vždy platné, hodiny mohou být i nárazově, nesmí však překročit:
ve školním roce 10 dní a o prázdninách 15 dní. A těmto inforamcím je nadřazený aktuální platný Rozvrh hodin.
15. Pokud dopředu student ví, že se nemůže určité hodiny zúčastnit (online), pošle profesorovi na daný předmět sovu s omluvenkou. Omluvenka studenta omlouvá ale jen z domácího úkolu. Výklad hodiny se student musí doučit, protože se zkouší ze všeho probraného učiva. Omluvenka ale musí mít nějaký závažný důvod. Omluvenka může být na 1 studenta jen jedna na 7 vyučovacích hodin jednoho předmětu, o prázdninách se nárok zdvojnásobuje (2 omluvenky na 7 vyučovacích hodin 1 předmětu).

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.